Podkladové zprávy pro žádost o prodloužení závazných stanovisek EIA na VTE v lokalitě Krušných hor

word writer kostenlosen Předkládaný dokument je zpracován ve smyslu Sdělení MŽP č.j microsoft powerpoint 2010 kostenlos vollversion deutsch. MZP/2018/710/2837. Jedná se o výtah z dokumentace EIA k předmětnému záměru, ve kterém jsou uvedeny kapitoly popisující stav ŽP (část C) v původním znění dokumentace , a ke kterým je připojen komentář popisující případné změny – tedy…