Oponentura bakalářských a diplomových prací.

Uspěsně jsem odoponoval dvě bakalářské práce a jednu diplomovou. Témata vcelku zajímavá, úroveň přiměřená očekávání. Nutno podotknout, že jsem všechny doporučil k obhajobě. Zpracování oponentního posudku je poměrně časově náročná záležitost a to zejména pokud k ní člověk přistoupí zodpovědně a práci si pozorně přečte popřípadě ještě nastuduje některé záležitosti, které nejsou z předchozích textů…

Přesednictví stání zkušební komise na FŽP české zemědělské univerzity v Praze . 06/2015

Opět jsem byl poctěn předsedat zkušební komisi u státních závěřečných zkoušek na Fakultě životního prostředí, České zemědělské univerzity v Praze. V prvním červnovém týdnu snad i s mojí pomocí a pod mou přísnou kontrolou se bezpochyby z většiny posluchačů stanou úspěsní absolventi. 🙂 O průběhu budu informovat.

Veřejné projednání záměru VTE Kamenec, Větrný vrch a Bratrská

31.7.2014 proběhlo veřejné projednání tak jak ukládá zákon č.100/2001 o posuzování vlivů na životní prostředí. Veřejné projednání se konalo v KD na Nové Vsi v Krušných horách. Celý záměr byl z důvodu požadavku německé strany veden jako mezinárodní EIA. Přítomno bylo asi 20 občanu Mníšku a Nové Vsi. Nedostavili se zástupci německé strany. Nebyli přítomni…

Státnice na FŽP ČZU Praha – předsednictví zkušební komise je letos tady a to v termínu 2.-6.6. 2014

Takže v prvním červnovém týdnu mi bude ctí spolu s kolegy prověřit znalosti studentů u státních závěrečných zkoušek. Opět jsem byl poctěn předsednictvím a zároveň jsem jako zkoušející předmětu posuzování vlivů na životní prostředí. Pevně věřím, že jako v minulosti to bude příjemný zážitek a atmosféra bude přátelská a uvolněná. Studentům přeji odvahu sebevědomí a…

Novela zákona EIA

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) poslalo do připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Předkládaná novela je naplněním legislativních závazků České republiky vůči Evropské unii a zároveň úkolu z programového prohlášení vlády připravit novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí dle evropských standardů. Termín připomínek je stanoven na…