Skripta – Hodnocení vlivů na životní prostředí

Obsah souboru ke stažení: Úvod do problematiky EIA. Legislativní rámec vymezený zákony č. 17/1992 Sb., 244/1992 Sb. a č. 100/2001 Sb herunterladen. ve znění pozdějších změn a doplňků. Dokumentace hodnocení vlivů na ŽP. Procedura, oprávněné osoby, povinný obsah dokumentace, účast veřejnosti a občanských iniciativ amazon prime music als mp3 downloaden. Metody a používané postupy hodnocení…