illegal pages to

Na základě požadavku objednavatele zajistíme kontrolu skutečných vlivů předmětné činnosti na vybrané složky životního prostředí herunterladen. Předmětem auditu může být kontrola plnění požadavků daných zákonnými normami pro předmětný druh činnosti.

Zaměříme se především na:

  • Splnění legislativních povinností pro jednotlivé druhy provozních činností herunterladen.
  • Kontrolu údajů v provozních dokumentech (provozní řády, havarijní plány apod.).
  • Zajištění či doplnění chybějících dokumentů more 1 herunterladen.

Reference

where to download itunes