Podmínky pro udělení zápočtu za ZS – předmět EIA

účast na přednáškách v rozsahu minimálně 75% aktivní zapojení do modelového vyučování – (vytvoření fiktivní firmy,výběr záměru z IS MŽP, seznámení se záměrem, modelové veřejné projednání, vytvoření role oponenta, orgánů státní správy, veřejnosti – více na přednášce) závěrečný test vědomostí v rozsahu přednášené problematiky   Konzultace jsou možné po dohodě s přednášejícím v sídle firmy…

Veřejné projednání záměru VTE Kamenec, Větrný vrch a Bratrská

31.7.2014 proběhlo veřejné projednání tak jak ukládá zákon č.100/2001 o posuzování vlivů na životní prostředí. Veřejné projednání se konalo v KD na Nové Vsi v Krušných horách. Celý záměr byl z důvodu požadavku německé strany veden jako mezinárodní EIA. Přítomno bylo asi 20 občanu Mníšku a Nové Vsi. Nedostavili se zástupci německé strany. Nebyli přítomni…

Státnice na FŽP ČZU Praha – předsednictví zkušební komise je letos tady a to v termínu 2.-6.6. 2014

Takže v prvním červnovém týdnu mi bude ctí spolu s kolegy prověřit znalosti studentů u státních závěrečných zkoušek. Opět jsem byl poctěn předsednictvím a zároveň jsem jako zkoušející předmětu posuzování vlivů na životní prostředí. Pevně věřím, že jako v minulosti to bude příjemný zážitek a atmosféra bude přátelská a uvolněná. Studentům přeji odvahu sebevědomí a…