Oponentura bakalářských a diplomových prací.

Uspěsně jsem odoponoval dvě bakalářské práce a jednu diplomovou. Témata vcelku zajímavá, úroveň přiměřená očekávání. Nutno podotknout, že jsem všechny doporučil k obhajobě. Zpracování oponentního posudku je poměrně časově náročná záležitost a to zejména pokud k ní člověk přistoupí zodpovědně a práci si pozorně přečte popřípadě ještě nastuduje některé záležitosti, které nejsou z předchozích textů…

Přesednictví stání zkušební komise na FŽP české zemědělské univerzity v Praze . 06/2015

Opět jsem byl poctěn předsedat zkušební komisi u státních závěřečných zkoušek na Fakultě životního prostředí, České zemědělské univerzity v Praze. V prvním červnovém týdnu snad i s mojí pomocí a pod mou přísnou kontrolou se bezpochyby z většiny posluchačů stanou úspěsní absolventi. 🙂 O průběhu budu informovat.