Skripta – Hodnocení vlivů na životní prostředí

Obsah souboru ke stažení: Úvod do problematiky EIA. Legislativní rámec vymezený zákony č. 17/1992 Sb., 244/1992 Sb. a č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků. Dokumentace hodnocení vlivů na ŽP. Procedura, oprávněné osoby, povinný obsah dokumentace, účast veřejnosti a občanských iniciativ. Metody a používané postupy hodnocení vlivů na životní prostředí. Hodnocení velikosti a…

Sportovní areály

Lyžařské areály Klínovec, Bouřňák, sportovní a rekreační centra Nová ves, Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky