Kdo jsme & co děláme

Servisem a poradenstvím se zabýváme již od roku 1998, nejdříve jako fyzická osoba, v roce 2001 došlo z hlediska organizačního k transformaci na právnickou osobu a rozšíření nabízených služeb.

Účastníme se významných projektů zejména krajského významu, ale naše působnost je celorepubliková.

Naší prioritou je poskytování služeb v oblasti životního prostředí. Po zkušenostech získaných prací se zákazníky a partnery jsme přesvědčeni, že informace o environmentální a ekologické problematice prevence a předcházení problémům je daleko lacinější než následné odstraňování škod, placení pokut a soudních výloh.

Proto při všech našich aktivitách a činnostech preferujeme zásadu předběžné opatrnosti, a to jak směrem k přírodnímu prostředí, tak i k našemu zákazníkovi. Výsledkem je eliminace rizik a nalezení nejvhodnějšího řešení jak pro investora tak pro přírodu.

AUTORIZACE

Jednatel firmy, Mgr. Luboš Motl, je osoba autorizovaná pro zpracování dokumentace a posudku podle zák. č.100/2001Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Ministerstvem životního prostředí České republiky v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, dle § 19 a § 24 zák. č.100/2001Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí mu tato autorizace byla udělena pod č.j.:1522/243/opvžp/99.

IMG_3273

NAŠE ZÁSADY

  • Předběžná opatrnost.


  • Komunikace s orgány státní správy a samosprávy.


  • Rychlost a profesionalita.


  • Přijatelná řešení pro investora.


  • Tradice a dohledatelná historie naší firmy.