dlouhodobé biologické průzkumy

Cyklostezka Oleška – Hodnocení dle §67 zákona č.114/1992 Sb.

Jedná se o liniovou novostavbu v úrovni terénu, která se nachází v zastavěném i nezastavěném území v blízkosti vodního toku Oleška. Trasa cyklostezky je částečně vedena po stávajících komunikacích nebo je vedena víceméně podél silnice II. třídy II/289 či kopíruje tok řeky Olešky. Stavba bude využívána chodci a cyklisty. Cyklostezka je navržena o délce 7,990km v šířce 2,5m ve…