předsednictví státních zkušebních komisí, přednášková a lektorská činnost