1. října letošního roku uběhlo již 20 let od založení naší firmy.

Po celou dobu její existence se snažíme skloubit filozofii ochrany přírody a udržitelného života s požadavky investorů na rozvoj svých aktivit a držet se tak zásad environmentalismu.

Vyjadřujeme se v rámci odborné působnosti k aktuálním problémům současného dění a laické veřejnosti se snažíme zpřístupnit informace o životním prostředí a usnadnit tak orientaci v environmentálních tématech, stejně tak pomáháme s mnohými legislativními kroky a postupy, připomínkujeme odborné texty a materiály.

Podporujeme neziskový sektor v oblasti sociálních služeb, sportu a dobrovolných občanských sdružení ať už finančně nebo jako odborní gestoři různých akcí.

Spolupracujeme s akademickým sektorem, a to především s ČZU v Praze, konkrétně s Fakultou životního prostředí.

Angažujeme se v ochraně přírody a krajiny nejen profesně, ale i ve svém volném čase, například v roli Strážce přírody pro Ústecký kraj, politickými aktivitami a odborným poradenstvím pro politickou reprezentaci na regionální i celostátní úrovni.

Stále jsme plni elánu a pocitů, že naše práce v oblasti ochrany oblasti životního prostředí, prosazování realistických postojů, ale i v kontraverzních tématech současné doby, má smysl.

Jsme tu stále pro vás a naše práce nás baví.

Napsat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment