Jedná se o liniovou novostavbu v úrovni terénu, která se nachází v zastavěném i nezastavěném území v blízkosti vodního toku Oleška. Trasa cyklostezky je částečně vedena po stávajících komunikacích nebo je vedena víceméně podél silnice II. třídy II/289 či kopíruje tok řeky Olešky.

Stavba bude využívána chodci a cyklisty. Cyklostezka je navržena o délce 7,990km v šířce 2,5m ve volném terénu a podél silnice II/289 je rozšířena na 2,75m. V oblasti nepříznivých podmínek (skála) je zúžena až na 2,0m.

Napsat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment