H2forenergy

Posuzovaným záměrem je výstavba areálu – souboru staveb (průmyslových hal) a technologie (výroba zeleného vodíku) v souladu s funkčním využitím definovaným Územním plánem Bitozeves a Velemyšleves.

Posuzovaný záměr budou tvořit:

  • vědecko-výzkumné centrum (administrativní budova) FORH2E
  • 2x výrobní hala FORH2E
  • 6x průmyslová hala
  • čerpací stanice pohonných hmot vč. prodejního kiosku s občerstvením
  • areálové vjezdy, komunikace a zpevněné plochy, parkovací plochy, oplocení
  • inženýrské sítě (pitný vodovod, průmyslový vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace vč. retenčních a vsakovacích objektů, plynovod, distribuční rozvody elektro NN a VN, telekomunikační rozvody, veřejné osvětlení, rozvody FVE) technologické prvky výroby vodíku.

IS EIA

 

Napsat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment