zpracování žádosti  o vydání integrovaného povolení

v souladu s požadavky zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci v platném znění, v rozsahu požadavků vyhlášky č. 288/2013 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení

Napsat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment