Stavba Lesoparku Ivana Dejmala bude plnit funkci sportovně relaxační a kulturně vzdělávací. Navržený lesopark bude rovněž přirozenou součástí krajiny formované po ukončení těžby              a bude harmonizovat jak se stávajícími krajinnými prvky a soustavou regionálních biokoridorů a biocenter, tak i se sídelními útvary.

Navržený lesopark bude přirozenou součástí krajiny, formované po ukončení těžby, jež musí harmonizovat jak se stávajícími krajinnými prvky a soustavou regionálních biokoridorů a biocenter, tak i se sídelními útvary s akcentovatelnou vazbou na Mariánské Radčice.

Napsat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment