Záměrem byla výstavba nového uhelného bloku v elektrárně Ledvice jako součásti obnovy zdrojů ČEZ, a.s. Cílem byl návrh stavebně technologického řešení bloku, které zajistí ekonomicky efektivní provoz bloku po dobu 40-ti let a optimální využití dostupných zásob uhlí v přilehlém dolu Bílina. Nový blok bude přímo dopravně napojen na produkci hnědého energetického uhlí dolu Bílina, bude umístěn ve stávajícím areálu elektrárny Ledvice a bude využívat resp. rozšiřovat již vytvořenou infrastrukturu elektrárny. Instalovaný elektrický výkon bloku bude činit 660 MWe. Tato hodnota je průnikem volitelných parametrů výrobních technologií (nadkritické parametry páry a velké jednotkové výkony ke zvýšení energetické účinnosti), využitelných zásob energetického uhlí v dole Bílina na dobu projektové životnosti bloku, prostorových podmínek staveniště ELE a velikostí výkonu z hlediska spolehlivého provozu přenosové soustavy ČR. Nedílným cílem projektu je využití vedlejších energetických produktů jako druhotné suroviny k zahlazování důlní činnosti resp. ke komerčnímu využití. Souběžným efektem projektu je zlepšení účinků na životní prostředí. Nový blok je navrhován s ohledem na doporučení referenčních dokumentů EU k aplikaci nejlepší dostupné techniky pro velké spalovací zdroje. Aplikace nejlepší dostupné techniky na blok srovnatelné výkonnosti bude první v podmínkách ČR.