Oznamovaný záměr bezprostředně pokračuje severním směrem v návaznosti na území již těženého dobývacího prostoru DP Dolany u Pardubic, jedná se tedy o rozšíření stávajícího dobývacího prostoru (dále DP) do jeho II. a zároveň poslední etapy.

Dobývací prostor Dolany u Pardubic I. i II. etapa se nachází v nejsevernější části CHLÚ Lázně Bohdaneč

 

Napsat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment