31.7.2014 proběhlo veřejné projednání tak jak ukládá zákon č.100/2001 o posuzování vlivů na životní prostředí. Veřejné projednání se konalo v KD na Nové Vsi v Krušných horách. Celý záměr byl z důvodu požadavku německé strany veden jako mezinárodní EIA. Přítomno bylo asi 20 občanu Mníšku a Nové Vsi. Nedostavili se zástupci německé strany. Nebyli přítomni ani žádní zástupci státní správy (ČiŽP, KHS, KÚ, MÚ Litvínov), přesto že měli zásadní připomínky a nesouhlasy k projednávané dokumentaci a mohlo tak dojít k diskusi a vysvětlení jejich mylných představ o celém projektu. Ze zástupců samosprávy byl přítomen pouze starosta obce Nová Ves. I přes několik výzev ze strany organizátorů veřejného projednání (MŽP ČR) diskuse občanu neproběhla, přesto, že evidentně byli i přítomni zástupci občanského sdružení z Mníšku, kteří poměrně nevybíravým způsobem zpochybňovali odbornou úroveň některých studií. Nutno podotknout, že zpracovatel posudku navrhl souhlasné stanovisko.

Napsat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment