Posuzovaným záměrem je novostavba 5 věží větrných elektráreno výkonu každé věže max 5 MW a celkové maximální výšce 165 m.

Dále se bude jednat o pokládku podzemního kabelového vedení o napětí 22 kV k přípojné- mu místu v délce 2 779 m, a součástí bude i výstavba manipulačních ploch a obslužných komunikací.

IS EIA

Napsat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment