VTE Skřípová
Předmětem posuzování je novostavba farmy větrných elektráren v počtu 3 ks věží v k.ú. Skřipová, (p. p. č. 400 a p. p. č. 523), o výkonu 4,2 – 5 MW(dle použitého typu) a celkové výšce 199 m a dále i navazující infrastruktury (úprava a stavba obslužné komunikace a pokládka kabelové trasy 22 kV.
Bylo vydáno souhlasné stanovisko na 2 VTE.

Napsat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment