VTE ZHOŘ

Výstavba větrných elektráren je projekt směřující k využití větrné energie jako obnovitelného zdroje energie. Z hlediska stavebního se tak jedná o novostavbu technických zařízení a navazující infrastruktury pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

Předmětem posuzování je vybudování větrných elektráren, manipulačních ploch, obslužných komunikací a pokládky podzemního kabelového vedení. Zamýšlená stavba je koncipována jako stavba dočasná na dobu 25 let.

Projekt představuje výstavbu 6 ks VTE o celkovém instalovaném výkonu v maximální hodnotě 25,2/27 MW (dle konkrétně instalovaného výkonu 4,2 či 4,5MW).

IS EIA

Napsat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment