Novela zákona EIA

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) poslalo do připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Předkládaná novela je naplněním legislativních závazků České republiky vůči Evropské unii a zároveň úkolu z programového prohlášení vlády připravit novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí dle evropských standardů. Termín připomínek je stanoven na…