IMG_4258

 

 

Biologický monitoring

Zajistíme naplnění požadavků orgánů ochrany přírody na dlouhodobé sledování vlivů již existujících staveb na životní prostředí.

Dlouhodobý monitoring je zpravidla ukládán na dobu 5 let záměrům, které jsou realizovány ve volné přírodě (větrné parky, důlní činnost, rozsáhlé stavební areály, lyžařská střediska a podobně).

Standardně zpracováváme roční dílčí zprávy a závěrečnou zprávu za celé pětileté období. V případě požadavků zajistíme i zveřejnění výsledků v odborných titulech.

V současné době pracuje na dvou projektech – Farma větrných elektráren Kryštofovy Hamry a Farma větrných elektráren Václavice.

 

 

  • stanovení metodiky podle charakteru záměru
  • výběr externích specialistů podle jejich specializace
  • zpracování výsledků průzkumu do ročních zpráv a závěrečné zprávy
  • komunikace s orgány ochrany přírody

Reference