OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Exportní EIA – Vliv vývozu investic na  životní prostředí

ČR je jako členská země OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) zavázána posuzovat vliv vývozu investic na životní prostředí v cílové zemi a nepodporovat takové investice, které by mohly svou realizací ohrozit kvalitu životního prostředí v cílové lokalitě (zemi).

 

 

Postup při hodnocení:

  1. Žádost o pojištění – dotazník
  2. Zařazení do kategorií (A,B,C) a vyhodnocení rozsahu posuzování dle míry potencionálního ovlivnění životního prostředí (Kategorie C – vliv na ŽP je minimální nebo žádný, do kategorie B jsou zařazeny všechny vybrané vývozy nespadající do kategorie A ani C) Postup  při hodnocení je zřejmý z článku (Mynář, Zadražil 2004, MŽP ČR EIA 2004/1)

Na základě dotazu EGAP (Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.)  MŽP ČR jsme byli zařazeni do seznamu zpracovatelů Exportní EIA – viz dopis MŽP

Postup při hodnocení:

 

  • Žádost o pojištění dotazník
  • Zařazení do kategorií (A,B,C) a vyhodnocení rozsahu posuzování dle míry potencionálního ovlivnění životního prostředí (Kategorie C vliv na ŽP je minimální nebo žádný, do kategorie B jsou zařazeny všechny vybrané vývozy nespadající do kategorie A ani C) Postup  při hodnocení je zřejmá z článku (Mynář, Zadražil 2004, MŽP ČR EIA 2004/1)

Reference