IPPC

Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC)

O IPPC

Nový přístup k ochraně životního prostředí je zakotven v legislativě EU směrnicí 96/61/EC o IPPC a do českého právního řádu je transponován zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci. Hlavním cílem je ochrana životního prostředí jako celku před průmyslovým a zemědělským znečištěním regulací provozu vybraných zařízení uvedených v příloze č.1 zákona.

Žádost o IPPC

Integrované povolení

Vydání integrovaného povolení není snadnou záležitostí, neboť nahrazuje většinu složkových povolení. Pro získání integrovaného povolení musí provozovatel předložit žádost o integrované povolení. Ještě před její přípravou je důležitá vzájemná diskuse mezi provozovatelem a příslušným krajským úřadem.

V oblasti IPPC zajistíme služby pro právnické i fyzické osoby

  • interní audit podniku pro potřeby IPPC
  • textové a tabulkové zpracování výsledků auditu do žádosti o integrované povolování
  • zastupování před příslušným krajským úřadem ve věci IPPC
  • zprostředkování konzultací a kontaktů na pověřené úředníky krajského úřadu.

Reference