foto-razitka-doklady

Znalecká činnost z oboru ochrana přírody

specializace ekologická rizika a škody na životním prostředí

Zajistíme řádný výkon znalecké činnosti v řízení před státními orgány a orgány, na které přešly úkoly státních orgánů, jakož i znalecké činnosti prováděné v souvislosti s právními úkony občanů, fyzických osob oprávněných k podnikání nebo právnických osob.

Tato znalecká činnost je vymezena v zákoně č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících ve znění pozdějších předpisů.

Naše reference