Modelové vyučování – fiktivní firma, průběh posuzování

V rámci přednášek EIA si posluchači vytvoří fiktivní firmu, která má za úkol nechat posoudit vybraný projekt z hlediska vlivů na životní prostředí. Druhá polovina posluchačů je v roli oponentů (státní správa, veřejnost, obce, neziskové organizace). Probíhá moderovaná diskuse – veřejné projednání. Úkoly pro studenty: Vytvoření týmu odborníků podle charakteristiky záměru. Vytvoření fiktivní firmy -…