Vybrané reference

Společnost EES, s.r.o. je konzultační a poradenská firma pro oblast ekologie, ochrany přírody a posuzování vlivů na životní prostředí. V této oblasti se pohybujeme již od roku 1998. Díky zaměstnancům s bohatými zkušenostmi, spolupráci s odborníky, kteří patří mezi nejuznávanější v daných oborech, a díky individuálnímu přístupu ke každé zakázce, Vám nabízíme přesné řešení Vaší situace.

EIA

Účelem posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb., je získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření a přispět tak k udržitelnému rozvoji společnosti.

SEA

CCF02082010_00000Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí, tj. SEA (z anglického Strategic Environmental Assessment) je nástrojem na zohledňování environmentálních hledisek při strategickém plánování.

Zobrazit detaily

IPPC

ČSPH nová ves_1514Hlavním cílem je ochrana životního prostředí jako celku před průmyslovým a zemědělským znečištěním.

Zobrazit detaily

Odborné posudky

mapka-lesní porostyIMG_0651

IMG_0650

1- strob_mapaOdborné posudky a studie jsou důležitým podkladovým materiálem pro proces EIA a SEA.

 

Naši obchodní partneři

University

FŽP ZU
UJEP

Platformy

coolland