Podmínky pro udělení zápočtu za ZS – předmět EIA

účast na přednáškách v rozsahu minimálně 75% aktivní zapojení do modelového vyučování – (vytvoření fiktivní firmy,výběr záměru z IS MŽP, seznámení se záměrem, modelové veřejné projednání, vytvoření role oponenta, orgánů státní správy, veřejnosti – více na přednášce) závěrečný test vědomostí v rozsahu přednášené problematiky   Konzultace jsou možné po dohodě s přednášejícím v sídle firmy…