Pedagogická a lektorská činnost

Nabízíme realizaci vzdělávacích programů na klíč pro firmy, školy i státní správu. Náš program vždy vychází z požadavků klienta a vychází z nejnovějších trendů vzdělávání, zaměřených na efektivitu a využití poznatků v praxi. Součástí programů jsou i exkurze přímo do terénu, kde mají účastníci možnost osvojit si tématiku na vlastní kůži.

Školení a workshopy

Máme bohaté zkušenosti s pořádáním školení a workshopů, v tomto směru spolupracujeme s pedagogy a odborníky z Českých univerzit. Školení probíhají formou interaktivního dialogu mezi lektorem a účastníky a kladou důraz na praktické osvojení vyučovaných dovedností. Školení je možné uspořádat v angličtině.

coolland

Tématicky se vždy přizpůsobíme požadavkům klienta, zde jsou nejžádanější témata:

  • Posuzování vlivů na životní prostředí
  • Hodnocení krajiny a krajinného rázu
  • Environmentální výuka
  • Pozemkové a krajinné úpravy
  • Krajinná architektura
  • Komunitní plánování
  • Ochrana přírody

Pořádání exkurzí

Exkurze pořádáme nejen jako součást seminářů a workshopů, ale i jako samostatné vzdělávací výjezdy, anebo eventové akce v rámci firemních teambuildignových aktivit. Je na požadavcích klienta, jakou náplň exkurze zvolí. V rámci exkurzí je možné zařadit i sportovní aktivity pod vedením odborných instruktorů.

Jsme schopni zajistit odborné průvodce na jakékoli přírodní lokality v ČR a příhraničních oblastech. Zároveň vytipujeme lokality vhodné k demonstraci jakýchkoli jevů spojených s problematikou ekologie a environmentálních věd.

Exkurze jsme schopni zajistit na klíč včetně dopravy, ubytování a stravování.

foto z exkurzí

Přednášky

Jsme schopni zajistit lektory z řad předních českých odborníků na semináře a konference, anebo uspořádat panelové diskuse. Pro přednášky jsme schopni zajistit i vysokoškolské posluchárny a vědecká pracoviště. Téma a náplň přednášek se vždy přizpůsobí požadavkům publika, naši spolupracovníci využívají k výuce  multimediální nástroje a moderní techniku.

naše reference