Na základě požadavku objednavatele zajistíme kontrolu skutečných vlivů předmětné činnosti na vybrané složky životního prostředí. Předmětem auditu může být kontrola plnění požadavků daných zákonnými normami pro předmětný druh činnosti.

Zaměříme se především na:

  • Splnění legislativních povinností pro jednotlivé druhy provozních činností.
  • Kontrolu údajů v provozních dokumentech (provozní řády, havarijní plány apod.).
  • Zajištění či doplnění chybějících dokumentů.

Reference