Podmínky pro udělení zápočtu za ZS – předmět EIA

účast na přednáškách v rozsahu minimálně 75% aktivní zapojení do modelového vyučování – (vytvoření fiktivní firmy,výběr záměru z IS MŽP, seznámení se záměrem, modelové veřejné projednání, vytvoření role oponenta, orgánů státní správy, veřejnosti – více na přednášce) závěrečný test vědomostí v rozsahu přednášené problematiky   Konzultace jsou možné po dohodě s přednášejícím v sídle firmy…

Skripta – Hodnocení vlivů na životní prostředí

Obsah souboru ke stažení: Úvod do problematiky EIA. Legislativní rámec vymezený zákony č. 17/1992 Sb., 244/1992 Sb. a č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků. Dokumentace hodnocení vlivů na ŽP. Procedura, oprávněné osoby, povinný obsah dokumentace, účast veřejnosti a občanských iniciativ. Metody a používané postupy hodnocení vlivů na životní prostředí. Hodnocení velikosti a…