2001 – 2021 Letos slavíme dvacet let od založení firmy Environmentální a ekologické služby s.r.o.

1. října letošního roku uběhlo již 20 let od založení naší firmy. Po celou dobu její existence se snažíme skloubit filozofii ochrany přírody a udržitelného života s požadavky investorů na rozvoj svých aktivit a držet se tak zásad environmentalismu. Vyjadřujeme se v rámci odborné působnosti k aktuálním problémům současného dění a laické veřejnosti se snažíme…

Oponentura bakalářských a diplomových prací.

Uspěsně jsem odoponoval dvě bakalářské práce a jednu diplomovou. Témata vcelku zajímavá, úroveň přiměřená očekávání. Nutno podotknout, že jsem všechny doporučil k obhajobě. Zpracování oponentního posudku je poměrně časově náročná záležitost a to zejména pokud k ní člověk přistoupí zodpovědně a práci si pozorně přečte popřípadě ještě nastuduje některé záležitosti, které nejsou z předchozích textů…

Přesednictví stání zkušební komise na FŽP české zemědělské univerzity v Praze . 06/2015

Opět jsem byl poctěn předsedat zkušební komisi u státních závěřečných zkoušek na Fakultě životního prostředí, České zemědělské univerzity v Praze. V prvním červnovém týdnu snad i s mojí pomocí a pod mou přísnou kontrolou se bezpochyby z většiny posluchačů stanou úspěsní absolventi. 🙂 O průběhu budu informovat.

Podmínky pro udělení zápočtu za ZS – předmět EIA

účast na přednáškách v rozsahu minimálně 75% aktivní zapojení do modelového vyučování – (vytvoření fiktivní firmy,výběr záměru z IS MŽP, seznámení se záměrem, modelové veřejné projednání, vytvoření role oponenta, orgánů státní správy, veřejnosti – více na přednášce) závěrečný test vědomostí v rozsahu přednášené problematiky   Konzultace jsou možné po dohodě s přednášejícím v sídle firmy…

Veřejné projednání záměru VTE Kamenec, Větrný vrch a Bratrská

31.7.2014 proběhlo veřejné projednání tak jak ukládá zákon č.100/2001 o posuzování vlivů na životní prostředí. Veřejné projednání se konalo v KD na Nové Vsi v Krušných horách. Celý záměr byl z důvodu požadavku německé strany veden jako mezinárodní EIA. Přítomno bylo asi 20 občanu Mníšku a Nové Vsi. Nedostavili se zástupci německé strany. Nebyli přítomni…

Státnice na FŽP ČZU Praha – předsednictví zkušební komise je letos tady a to v termínu 2.-6.6. 2014

Takže v prvním červnovém týdnu mi bude ctí spolu s kolegy prověřit znalosti studentů u státních závěrečných zkoušek. Opět jsem byl poctěn předsednictvím a zároveň jsem jako zkoušející předmětu posuzování vlivů na životní prostředí. Pevně věřím, že jako v minulosti to bude příjemný zážitek a atmosféra bude přátelská a uvolněná. Studentům přeji odvahu sebevědomí a…