Záměr reaguje na  usnesení vlády ČR č.827/2015 ze dne 19. října 2015 k řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách. V souladu s tímto usnesením, stanovuje postup těžby a úpravu stavajících postupů těžby  tak aby bylo možné těžit uhlí i po upravě ÚEL.

Napsat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment