Předkládaný dokument je zpracován ve smyslu Sdělení MŽP č.j. MZP/2018/710/2837. Jedná se o výtah z dokumentace EIA k předmětnému záměru, ve kterém jsou uvedeny kapitoly popisující stav ŽP (část C) v původním znění dokumentace , a ke kterým je připojen komentář popisující případné změny – tedy zda došlo ke změnám v té které části složek ŽP, popřípadě zda došlo ke změně záměru, technologie či ke změnám v aktuálním stavu ŽP dané oblasti, v jejichž důsledku by záměr mohl mít dosud neposouzené vlivy na ŽP.

Napsat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment