Jedná se o rekultivaci po ukončení těžby dle plánu sanací a rekultivací formou zavezení pískovny inertním materiálem – požadavek na posouzení dle zákona je dán tím, že se z pískovny stávková zařízení pro využití odpadů na povrchu terénu. Rekultivace spočívá v návratu území do své původní podoby – zemědělskému využití (rekultivace na ZPF)

Jedná se o pokračování zahlazení těžby písku v dané lokalitě. Obdobně již byla zrekultivována lokalita v těsné blízkosti stávajícího záměru.

Napsat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment